UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (cargo)

CZYM JEST UBEZPIECZENIE CARGO I DLACZEGO WARTO JE POSIADAĆ?

Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ładunku podczas jego transportu.
Istnieje wiele powodów, dla których jako właściciel ładunku nie możesz liczyć tylko i wyłącznie na odpowiedzialność przewoźnika i powinieneś rozważyć zakup ubezpieczenia cargo:

 • odpowiedzialność przewoźnika za szkodę może być wyłączona na podstawie konwencji CMR (okoliczności nadzwyczajne) lub prawa przewozowego (działanie siły wyższej)
 • ograniczenia wagowe
 • dłuższy czas oczekiwania na odszkodowanie
 • brak odpowiedzialności przewoźnika za załadunek i wyładunek w transporcie drogowym
 • wyłączenia i ograniczenia w umowie OC przewoźnika (np. brak odpowiedzialności za rodzaj przewożonego towaru)
 • możliwa konieczność roszczenia bezpośrednio od przewoźnika

Tym samym zakupując polisę cargo w dodatkowy sposób zabezpieczysz swoje interesy.

Ładunek można ubezpieczyć w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

 

DLA KOGO UBEZPIECZENIE CARGO?

Dla właścicieli ładunku, producentów i handlowców, eksporterów i importerów, którzy sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary.

JAKI JEST ZAKRES OCHRONY?

Zakres ochrony kształtowany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i preferencji klienta. Tym samym ochrona może być ochroną od wybranych zdarzeń losowych lub ochroną od wszystkich ryzyk i obejmować takie zdarzenia jak:

 • wypadek środka transportu
 • uderzenie / upadek
 • szkody spowodowane przez urządzenie wyładowcze / załadowcze
 • rabunek (rozbój)
 • kradzież z włamaniem
 • kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu

Ponadto, zakres można dodatkowo rozszerzyć, m.in. o:

 • ryzyka strajkowe
 • ryzyko wojny
 • składkowanie
 • wystawy i targi

Ochroną można objąć transport drogowy (zawodowy lub własny), kolejowy, śródlądowy, morski i lotniczy.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

CZYM JEST UBEZPIECZENIE SPEDYTORA I DLACZEGO WARTO JE MIEĆ?

Ochroną w ramach tego ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.
Jeśli wykupisz ubezpieczenie OC spedytora to ubezpieczyciel, a nie Twoja firma, zapłaci za szkody polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu lub zniszczeniu przesyłki oraz zrekompensuje straty finansowe powstałe w wyniku popełnionych przez Ciebie błędów i uchybień.

Ochronę można dodatkowo rozszerzyć, m.in. o:

 • szkody w kontenerach, paletach i platformach
 • klauzulę przewoźnika umownego (niezbędne dla spedytorów przejmujących obowiązki przewoźników)
 • rozmrożenie i niezachowanie temperatury przewozu
 • nieterminowe podstawienie środka transportu i opóźnienie w dostawie
 • koszty transportu zastępczego przesyłki
 • szkody w przechowywanym ładunku
 • wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej
 • niewłaściwe załadowanie, opakowanie lub rozmieszczenie towaru

UWAGA! W ramach usługi spedycji spedytor może także ofertować ubezpieczenie ładunku na rzecz jego właściciela. Zgłoś się do nas a my przygotujemy oferty dla Twoich kontrahentów.

 

DLA KOGO UBEZPIECZENIE OC SPEDYTORA?

Dla spedytorów i przewoźników, którzy wykonują usługę spedycji.

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

CZYM JEST UBEZPIECZENIE PRZEWOŹNIKA I DLACZEGO WARTO JE MIEĆ:

Ochroną w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika objęta jest odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie powierzonej przesyłki transportowej w trakcie wykonywanego transportu, którą przewoźnik ponosiłby zgodnie z prawem.

Wyróżniamy OC przewoźnika:

 • krajowe
 • międzynarodowe (w zależności od zakresu terytorialnego ubezpieczenia).

Różnica dotyczy również odmiennego uregulowania w prawie zakresu odpowiedzialności przewoźnika – w transporcie krajowym będzie ona wynikała z przepisów prawa przewozowego a w międzynarodowym z Konwencji CMR.

Korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa to:

 • polisa pozwala przerzucić na ubezpieczyciela odpowiedzialność finansową za szkodę
 • spełnienie wymogów kontrahentów (np. spedytorów) dotyczących zabezpieczenia roszczeń w przypadku szkody w transportowanym ładunku
 • niewyczerpująca się suma gwarancyjna – niezależnie od liczby szkód suma gwarancyjna do końca okresu ubezpieczenia pozostaje taka sama

 

DLA KOGO UBEZPIECZENIE PRZEWOŹNIKA?

Dla przedsiębiorców wykonujących transport zawodowo.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI? OCZYWIŚCIE!

Ochronę możesz dodatkowo rozszerzyć, m.in. o:

 • transport kabotażowy,
 • deklarację wartości przesyłki (art. 24 CMR),
 • kwotę specjalnego interesu w dostawie towaru (art. 26 CMR),
 • szkody w kontenerach, paletach i platformach,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • szkody powstałe z udziałem kierowcy znajdującego się pod wpływem alkoholu,
 • rozmrożenie i niezachowanie temperatury przewozu,
 • nieterminowe podstawienie środka transportu i opóźnienie w dostawie,
 • rozbój, kradzież,
 • szkody w wyniku wypadku środka transportu,
 • wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej,
 • niewłaściwe załadowanie, opakowanie lub rozmieszczenie towaru.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.