Artykuły

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych

10 stycznia 2017 | Category: Majątkowe, Ubezpieczenia

Ubezpieczenie maszyn od awarii i szkód elektrycznych.

Przedmiotem ubezpieczenia maszyn od awarii i szkód elektrycznych są najogólniej rzecz ujmując maszyny i urządzenia przemysłowe w skład których możemy zaliczyć:

maszyny i urządzenia (kotły,  turbiny, turbogeneratory, transformatory, stacje

Read more about post Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych

Ubezpieczenie budowlane

10 stycznia 2017 | Category: Majątkowe, Ubezpieczenia

Ubezpieczenie budowlane, inaczej – ubezpieczenie ryzyk montażowo budowlanych

Trudno dziś już sobie wyobrazić zdobycie i poprowadzenie poważnych prac budowlanych bez ubezpieczenia budowy.

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych (zwane ubezpieczeniem montażowo budowlanym), przeznaczone jest dla firm budowlanych, wykonawców, podwykonawców i inwestorów,

Dotyczy budownictwa

Read more about post Ubezpieczenie budowlane

OC najemcy

10 stycznia 2017 | Category: Odpowiedzialność Cywilna, Ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna najemcy za szkody.

Wśród  rodzajów ubezpieczeń OC proponujemy zwrócić uwagę, na coraz popularniejsze w obrocie gospodarczym odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości.

Częstym wymogiem ostatnio podczas podpisywania umów najmu lokalu, jest żądanie przez wynajmującego  ubezpieczenia OC najemcy.

W

Read more about post OC najemcy

Ubezpieczenie przed uderzeniem pioruna

10 stycznia 2017 | Category: Majątkowe, Ubezpieczenia

Bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna

Ubezpieczenie od uderzenia pioruna, jest częścią ubezpieczenia majątkowego (flexa, lub też od wszystkich ryzyk ), dlatego jest najczęściej występującym ubezpieczeniem majątkowym, bo można by rzecz podstawowym.

Nie mniej, warto zwrócić uwagę, jak określone jest owo

Read more about post Ubezpieczenie przed uderzeniem pioruna

Ubezpieczenie elektrowni wiatrowej i innych źródeł energii odnawialnej.

10 stycznia 2017 | Category: Majątkowe, Ubezpieczenia

Oferta współpracy dla firm doradczych i indywidualnych inwestorów.

Rynek konsultingu i doradztwa w zakresie planowania inwestycji w energię odnawialną (siłownie wiatrowe, biomasa, itp) jest coraz ciaśniejszy. Jakość obsługi potencjalnych inwestorów staje się zatem coraz ważniejszym kryterium wyboru doradcy.

Ubezpieczenie elektrowni

Read more about post Ubezpieczenie elektrowni wiatrowej i innych źródeł energii odnawialnej.

Ubezpieczenie utraty czynszu.

10 stycznia 2017 | Category: Majątkowe, Ubezpieczenia

Pewną modyfikacją ubezpieczenia od utraty zysku, jest ubezpieczenie utraty czynszu (dotyczy głownie firm wynajmujących powierzchnie)

Różnica polega na tym, że oprócz kosztów stałych, ochroną objęte są utracone w skutek szkody przewidywane wpływy (łatwe do wyliczenia- czynsze).

Szczególnie w

Read more about post Ubezpieczenie utraty czynszu.

Ubezpieczenie utraty zysku firmy (ang.business interruption)

10 stycznia 2017 | Category: Majątkowe, Ubezpieczenia

ubezpieczenie utraty zysku firmy (BI)

Większość menadżerów firm sądzi, że ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa od ognia i innych zdarzeń losowych , gwarantuje firmie bezpieczeństwo i  przetrwanie w przypadku większej szkody

Niestety wypłata odszkodowania i naprawa majątku trwa, a wywołana

Read more about post Ubezpieczenie utraty zysku firmy (ang.business interruption)

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy

10 stycznia 2017 | Category: Majątkowe, Ubezpieczenia

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium, usunięcia wad i usterek, wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, itp

W ekonomii, podobnie jak w życiu, nie można być do końca niczego pewnym na 100%. Do niedawna nasza gospodarka rozwijała się dość szybko, z czego zresztą kolejne

Read more about post Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy

Ubezpieczenie mienia – ryzyka nazwane (FLExA)

10 stycznia 2017 | Category: Majątkowe, Ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia – ryzyka nazwane (FLExA)

Ubezpieczenie mienia należy do najczęściej ubezpieczanych ryzyk zarówno u klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw. Początki ubezpieczeń od żywiołów (głównie od ognia) mają swój początek w XV w. Ubezpieczenia tzw. ogniowe obecnie we wszystkich Towarzystwach

Read more about post Ubezpieczenie mienia – ryzyka nazwane (FLExA)

OC członków zarządu a podatki

10 stycznia 2017 | Category: Odpowiedzialność Cywilna, Ubezpieczenia

Ciekawym aspektem polisy D&O jest opodatkowanie polisy OC członków zarządu i władz spółek kapitałowych, oraz  wynikające z tego konsekwencje podatkowe.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 22 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I SA/ Kr 1563/ 08),

Read more about post OC członków zarządu a podatki

go up